Imate kakšno vprašanje? Pokličite nas +386 1 8100 100
Mobilni paketi

Skladno z evropsko direktivo smo s 15.6.2017 posodobili obstoječe pakete.

Znotraj obstoječih količin lahko sedaj brezplačno uporabljate podatkovni prenos znotraj držav EU. Sedaj so brezplačni tudi dohodni klici.
Odhodni klici so po ceniku paketa kot da ste v svojem domačem omrežju.

 

OSNOVNI
 • Klici v vseh slovenskih omrežjih
  250 MIN
   
 • od tega med gostovanjem iz EU v SLO
  250 MIN
   
 • SMS/MMS sporočila
  250 SMS/MMS
   
 • od tega med gostovanjem iz EU v SLO
  250 SMS/MMS
   
 • Prenos podatkov (MB)
  250 MB
   
 • od tega med gostovanjem v EU
  250 MB
   
 • Hitrost prenosa podatkov
  do 20/5 Mbit/s
  *(hitrosti 150/50 Mbit/s za doplačilo)
   
 • LTE
   
 • Mesečna naročnina
  7,90 EUR
   
Po preseženi vključeni količini, se zaračunava
Cena klicev nad vključeno količino 0,21 €/minuto
Cena sporočil SMS in MMS 0,21 €/sporočilo
Prenos podatkov v SLO in EU 0,244 €/MB
NAPREDNI
 • Klici v vseh slovenskih omrežjih
  1000 MIN
   
 • od tega med gostovanjem iz EU v SLO
  1000 MIN
   
 • SMS/MMS sporočila
  250 SMS/MMS
   
 • od tega med gostovanjem iz EU v SLO
  250 SMS/MMS
   
 • Prenos podatkov (MB)
  3 GB
   
 • od tega med gostovanjem v EU
  3 GB
   
 • Hitrost prenosa podatkov
  do 20/5 Mbit/s
  *(hitrosti 150/50 Mbit/s za doplačilo)
   
 • LTE
   
 • Mesečna naročnina
  15,90 EUR
   
Po preseženi vključeni količini, se zaračunava
Cena klicev nad vključeno količino 0,21 €/minuto
Cena sporočil SMS in MMS 0,21 €/sporočilo
Prenos podatkov v SLO in EU 0,244 €/MB
ZaMLADE
 • Klici v vseh slovenskih omrežjih
  0,05 EUR/MIN
   
 • med gostovanjem iz EU v SLO
  0,05 EUR/MIN
   
 • SMS/MMS sporočila
  0,05 EUR/SMS/MMS
   
 • med gostovanjem iz EU v SLO
  0,05 EUR/MIN
   
 • Prenos podatkov (MB)
  10 GB
   
 • od tega med gostovanjem v EU
  3,60 GB
   
 • Hitrost prenosa podatkov
  do 20/5 Mbit/s
  *(hitrosti 150/50 Mbit/s za doplačilo)
   
 • LTE
   
 • Mesečna naročnina
  16,90 EUR
   
Po preseženi vključeni količini, se zaračunava
Prenos podatkov nad 10 GB v SLO in EU 0,244 €/MB
Pribitek v EU nad 3,60 GB in do porabe domačih količin 9,394 €/GB
PREMIUM
 • Klici v vseh slovenskih omrežjih
  neomejeno
   
 • med gostovanjem iz EU v SLO
  neomejeno
   
 • SMS/MMS sporočila
  neomejeno
   
 • med gostovanjem iz EU v SLO
  neomejeno
   
 • Prenos podatkov v SLO
  15 GB
   
 • prenos podatkov v EU
  5 GB
   
 • Hitrost prenosa podatkov
  do 20/5 Mbit/s
  *(hitrosti 150/50 Mbit/s za doplačilo)
   
 • LTE
   
 • Mesečna naročnina
  19,90 EUR
   
Po preseženi vključeni količini, se zaračunava
Prenos podatkov nad 15 GB v SLO 0,244 €/MB
Pribitek v EU nad 5 GB in nad porabo domačih količin 9,394 €/GB

*LTE hitrosti (do 150/50 MB) možne ob doplačilu 6,5 € z DDV

Naročnik paketa je lahko zasebni ali poslovni uporabnik.

Ob sklenitvi novega naročniškega razmerja se zaračuna priključnina v višini 10 € z DDV.

Ob prehodu od drugega operaterja se zaračuna samo prenos številke 5 € z DDV.

Za obračun pogovorov velja interval 60/60 (polno se obračuna vsaka minuta pogovora).

Vključene količine veljajo za storitve opravljene v omrežju Softnet Mobil v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje.

Klici na posebne številke se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev na posebne številke.

Vse ostale preusmeritve klica se obračunavajo enako kot telefonski klici – preusmerjeni del klica plača naročnik.

Storitve, ki jih naročnik paketa opravi v tujini, se zaračunavajo po Ceniku gostovanja v tujini.

Klici iz Slovenije v tujino se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev iz Slovenije v tujino.

Vse cene vključujejo DDV.

Prenos posamezne številke na drugega operaterja 5 €.

Sprememba ali menjava telefonske številke na zahtevo naročnika 8 €.

Sprememba naročniškega paketa 12 €.

Prenos naročniškega razmerja 15 €.

Razčlenjeni račun 2 €.

Zamenjava SIM kartice (blokirana/zaklenjena ali na željo naročnika) 8 €.

Posredovanje PIN in PUK ob ustrezni identifikaciji naročnika BREZPLAČNO.

Objava v telefonski imenik BREZPLAČNO.

Ponovni vklop številke na lastno zahtevo in v primeru blokade 10 €.

Ponovna vključitev na dan izključitve začasno izključene številke zaradi neplačil (ponovni vklop po delnem izklopu) 5 €.

Ponovna vključitev začasno izključene številke 10 €.

Začasna izključitev na naročnikovo zahtevo 10 €.

Prekinitev naročniškega razmerja 10 €.

Vse cene vključujejo DDV.

Vse cene vključujejo DDV.

© Copyright 1996-2017, SoftNET vse pravice pridržane
Oblikovanje & izdelava Kabi d.o.o.